නව ජනපති කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කරයි

ජනාධිපතිවරයාගේ 2500ක් වූ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය 250ක සුළු කාර්ය මණ්ඩලයක් බවට පත්කර පවත්වාගෙන යාමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ගමන් කරන රථ පෙළෙහි වාහන ගණන සීමා කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බවද සදහන්.

දැනට ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වාහන 15ක් 20ක් පමණ ජනාධිපති ආරක්ෂක රථ පෙලෙහි ගමන් කරන අතර නව තීරණය අනුව එම ප්‍රමාණය වාහන දෙකක් හෝ තුනක් පමණක් වනු ඇති.

නමුත් සෙසු වාහන හැසිරවීම සඳහා පොලිස් යතුරු පැදි කිහිපයක් අලුතින් ඇතුළත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයා ගමන් කරද්දී මාර්ග වසා තැබීම ඉදිරියට සිදු නොකිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

2844

ආසාදිතයන්

2593

සුවය ලැබූ

240

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :