8 වෙනිදා ජලය , විදුලිය , තෙල් නැතිවීමේ අවදානමක් ? වෘත්තීය සමිති දන්වයි

ඛනිජ තෙල් , විදුලි හා ජල සේවකයන් රජයේ බදු පනතට එරෙහි දැවැන්ත විරෝධතාවයක් අරඹන බව රජයට දැනුම් දී තිබෙනවා.
ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රන්ජන් ජයලාල් මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කළා.

පුවත යවන්න