දුක් විඳින්න නම් මොකටද මේ ජීවිතේ … ජීවත්වෙන්න රටක් හදමු -අනුර

ජනතාවට ජීවිතය විඳිය හැකි පාලනයක් නිර්මාණය කරන බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.
ජන හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු සදහන් කළේ දූෂිත පාලනයකට කැමති පුද්ගලයන්ට අනෙක් පාර්ශව තෝරාගත හැකි බවයි.

පුවත යවන්න