ඛනිජ තෙල් සේවකයන් 8 වැනිදා කොළඹට / අඛණ්ඩ වර්ජනයට සූදානම්

ඛනිජ තෙල් සේවකයන් 8 වැනිදා කොළඹට එක්රැස්වී රජයට එරෙහි විරෝධතා ආරම්භ කරන බව ඛනිජ තෙල් පොදු සේවක සංගමයේ සභාපති අශෝක රන්වල මහතා පවසනවා.
මේ සඳහා බාධා මතු කළහොත් අඛණ්ඩ වර්ජනයකට යොමුවන බවයි ඔහු සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න