ජනාධිපතිවරු 07දෙනෙකුට තිබුනෙ නැති, රනිල්ට විතරක් හැදුනු කඩි කුලප්පුව- නාලක ගොඩහේවා

ජනාධිපතිවරයා අඛණ්ඩව බලයේ රැදී සිටීමට දේශපාලන ක්‍රීඩාවක නිරත වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා මහතා පවසනවා.
අද මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

පුවත යවන්න