ගෑස් මිල උඩ යයි

ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 334 කින් ඉහල දැමූ බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම අද (5) පෙරවරුවේ පැවසීය.
මෙම මිල ඉහළ දැමීමත් සමග  කිලෝග්‍රෑම් 5 ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 134 කින්ද, කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 61 කින් ද, ඉහළ දැමූ බවත් නව මිල අද (5) සිට ක්‍රියාත්මක වන බවත් එම සමාගම කීය.
මෙම නව මිල සංශෝධනය සමග කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 4743 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

පුවත යවන්න