විදුලි කප්පාදුවට එරෙහි පෙත්සම සලකා බැලීම ජූලි මාසයේ

ජාතික විභාග පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී විදුලිය කප්පාදු කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම සලකා බැලීම ජූලි 14 වන දා සිදු කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා.

ලංකා ගුරු සංගමය ගොනු කර ඇති මෙම මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ විභාග පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී විදුලිය කප්පාදු කිරිම  වැළැක්විමේ නියෝගයක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලු ආයතන වෙත නිකුත් කරන ලෙසයි. එම පෙත්සම සලකා බැලීම සදහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ කැඳවනු ලැබුවා. පෙත්සම්කරුවන් කියා සිටින්නේ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ විදුලි කප්පාදු කිරීමක් නොකරන බවට විදුලි බල මණ්ඩලය හා බල ශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලෙක්ම්වරයා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට ප්‍රතිඥාවක් ලබාදුන් බවයි. එය කඩ කරමින් වග උත්තරකරුවන් විදුලිය කප්පාදු කිරීම හේතුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට දැඩි ආසාධාරණයක් සිදුව ඇති බවත් එය මුලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීමක් බවත් අදාළ පෙත්සමින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. කෙසේ වුවද කරුණු සලකා බැලු  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල පෙත්සම සලකා බැලීම සදහා ජූලි 14 වනදා කැදවීමට නියෝග කළා.

පුවත යවන්න