ඡන්දෙ නැතිවුණොත් කන්නත් නෑ – මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මාර්තු 09 වැනිදා පැවැත්වේද නැතිද යන්න පිළිබඳව අනපේක්ෂිත තත්ත්වයක් පැවතීම නිසා සිය රැකියා පිළිබඳවද ගැටලු තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇතැයි අපේක්ෂකයන් කීපදෙනකු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලිපි යොමුකර ඇත.

මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා රජයේ සහ පුද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු තුන්දහසකට අධික පිරිසක් නිවාඩු දමා විවිධ දේශපාලන පක්ෂවලින් තරග කරති.

තමන් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා සිටින බවත්, මැතිවරණය තවත් මාස කීපයකින් කල් ගියහොත් සිය දරු පවුල් පවා ජීවත් කරවීමට ගැටලු මතුවන බවට ඔවුහු කියා සිටිති.

පුවත යවන්න