මැතිවරණයේ මුද්‍රණ කටයුතු කිරීමට මුද්‍රණාලය බැඳී සිටිනවා – මැතිවරණ කොමිසම

මීට පෙර කිසිදු අවස්ථාවක ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා මුදල් ලබාදෙන ලෙසට රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් ඉල්ලීමක් සිදුකර නොමැති බවත් මැතිවරණයේ මුද්‍රණ කටයුතු සිදුකිරීමට රජයේ මුද්‍රණාලය බැඳී සිටින බවත් මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි.

රජයේ මුද්‍රණ කටයුතු සිදුකිරීමට රජයේ මුද්‍රණාලය බැඳී සිටින බවද මැතිවරණ කොමිසමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මැතිවරණය යනු රජයේ ක්‍රියාවලියක් බැවින් ඊට අදාළ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකිරීම අනිවාර්ය කරුණක් බව මැතිවරණ කොමිසම පෙන්වා දෙන අතර මෙවර ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම සඳහා මුදල් ඉල්ලා සිටීම අනුමත ක්‍රියාවක් නොවන බවද එම කොමිසම අවධාරණය කරයි.

මේ අතර මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් නිදහස් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතීඥ නිමල් ජී. පුංචිහේවා ඇතුළු එහි සමාජිකයින් සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන ඇතුළු එහි නිලධාරීන් අතර මේ වනවිට සාකච්ඡා ආරම්භ වී තිබේ.

පුවත යවන්න