ජන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණ්‍ය කරන්න ලෑස්තියි / මුද්‍රණාලාධිපතිනී

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට යන වියදම පසුව  දෙන බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දුන් ලිඛිත පොරොන්දුව  අනුව තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට තමා සූදානම් බව  රජයේ මුද්‍රණාලාධිපතිනී ගංගානී කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය පැවසුවාය.

එහෙත් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා පොලිස් ආරක්ෂාව නොදීම නිසා ඒ කටයුතු කරගෙන යාමට නොහැකිව  ඇතැයිද ඇය ප්‍රකාශ කළාය.

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා පොලිස් ආරක්ෂාව ඉල්ලා පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු අදාළ අංශවලට ලිපි හතරක් දැනටමත් යොමුකර ඇතැයිද ඇය සඳහන් කළාය.

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් හැට පස් දෙනෙකු අවශ්‍ය බවද  ලියනගේ මහත්මිය කීවාය.

මේ අතර ඡන්ද පත්‍රිකා  මෙතෙක් පොලිස් ආරක්ෂාව නැතිව මුද්‍රණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සේවකයන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් එල්ලවී ඇති හෙයින්  එම ඡන්ද පත්‍රිකා නැවත ගණනය කර සහතික  කිරීමට සිදුව ඇතැයි මුද්‍රණාලාධිපතිනිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

දිස්ත්‍රික්ක 12ක තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය අවසන් කර ඇතැයි  රජයේ මුද්‍රණාලය පවසයි.

පුවත යවන්න