තායිලන්තයේ පදික මාරු ත්‍රිමාන වෙයි

තායිලන්තය සිය මාර්ගවල පවතින පදික මාරු ත්‍රිමාන ආකාරයෙන් නිර්මාණය කිරීඹට කටයුතු කරමින් පවතිනවා.
ඒ එරට තුල පදික මාරු ආශ්‍රීතව සිදුවන බරපතල මට්ටමේ අනතුරු අවම කිරීමේ අරමුණින්.
රියැදුරන්ගේ වේගය පදික මාරු අසලදී අඩාල කරගැනීම ද මෙහි අපේක්ෂාවක් බව සදහන්.
මෙහිදී මාර්ගය හරහා ගමන් කරන්නන් රියදුරන්ට පෙනෙන්නේ සුදු ලෑල්ලක් මත සිට මාර්ගයට තරමක් ඉහළින් ගමන් කරන ආකාරයටයි.
මේ අලුත් ⁣උපක්‍රමය හේතුවෙන් පදික මාරු වලදී සිදුවන අනතුරු 80්‍% කින් අඩුවී ඇති බව සඳහන්.
තායිලන්තයේ ජාතික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ කාර්යාලය විසින් මේ මාසයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පසුගිය සිව් වසරක සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව තායිලන්තයේ පදිකයින් සම්බන්ධ අනතුරු 10ල672 ක් සිදුවී ඇති අතර 900 කට අධික පිරිසක් මිය ගොස් තිබෙනවා.