විදුලි, ඛනිජ තෙල්, රෝහල් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කෙරේ

විදුලි බලය ඛනිජ තෙල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබීය.

ජනතාව වෙනුවෙන් එම සේවා කාර්යක්ෂමතාවයෙන් පවත්වාගෙන යෑමේ අරමුණින් ඉහත ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය

පුවත යවන්න