ගහපු ඡන්ද පත්‍රිකාවලට කරපු දේ

දිස්ත්‍රික්ක 22 ට අදාලව මුද්‍රණය කෙරුණු තැපල් ඡන්ද පත්‍රිකා ඉදිරියේ දී ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ අරමුණින් රහස්‍ය ලේඛන ගබඩාවේ තැන්පත් කළ බවරජයේ මුද්‍රණාලාධිපතිනී ගංගානී  කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය පැවසුවාය.

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව මුද්‍රණය කර ඇති  ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළු ලියකියවිලි වෙනුවෙන් රුපියල්  කෝටි 15 කට වැඩි  මුදලක් දැනටමත්  වැයවී ඇතැයිද  ඇය සඳහන් කළාය.

මින් රුපියල් කෝටි 7කට වැඩි වටිනා ලියකියවිලි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට බාරදී ඇතැයිද ඇය සඳහන් කළාය.

යම් විදියකින් හෝ පළාත් පාලන මැතිවරණය අවලංගු කළහොත් එම මුදල අපතේ යනු ඇතැයි  දැනගන්නට ඇත.

මැතිවරණ කටයුතු සඳහා මුදල් ලබා නොදෙන බවට  මහා භාණ්ඩාගාරය  ප්‍රකාශ කිරීම සමග මැතිවරණයට අදාළ ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළු  ලියකියවිලි මුද්‍රණය  තාවකාලිකව නතර කර ඇත.

පුවත යවන්න