බැදුම්කර විමර්ෂණ අඛණ්ඩව / ඇමති දිනේෂ්

පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන කළ ද බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව සිදුකරන පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
ඔහු මෙම අදහස් පල කළේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.