සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සිසුන්ට විභාග දොපර්තමේන්තුව දැනුම් දීමක් කළා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන බ‍්‍රහස්පතින්දායින් අවසන් වීමට නියමිතයි.

විභාගය අවසන් වීමෙන් පසු සාමකාමිව විසිර යන ලෙස දැනුම් දෙන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ විභාග මධ්‍යස්ථානයේදි හෝ එම පරිශ‍්‍රයේදි කලහකාරිව හැසිරුනහොත් විභාග පනත යටතේ දැඩි දඬුවම් ලබාදෙන බවයි. අනෙක් සිසුන්ට බාධාකාරි නොවන ලෙස මෙන්ම පොදු දේපළ වලට හානි නොවන පරිදි සියලු දෙනා කටයුතු කළ යුතුය. එසේ හැසිරුනහොත් විභාග ප‍්‍රතිඑල අවලංගු කිරිමට ද හැකි බවයි දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ.