රංජිත් සොයිසා වෙනුවට වරුණ ලියනගේ පාර්ලිමේන්තුවට

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වීමෙන් හිස්වූ මන්ත්‍රීධුරයට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සන්ධාන මනාප ලැයිස්තුවේ ඊළඟට සිටි අපේක්ෂකයා වන වරුණ ප්‍රියන්ත මහතා පත්කර තිබෙනවා.

පත්කිරීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ දිනයේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබුණා.