රංජන්ගේ සිදුවීම ගැන පොලිසියෙන් සම්පූර්ණ නිවේදනයක්.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ රහසිගත හඩපට මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළ බවට එල්ලවන චෝදනා පොලිසිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.මේ ඊට අදාළව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනයයි.