සවුදියේ ලාංකිකයන්ට විශේෂ උපදෙසක්

සවුදි අරාබියේ වෙසෙන ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ‍්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කළා.

ඒ මැද පෙරදිග කලාපයේ පවතින ආරක්ෂක තත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමුකර කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දෙමින්. ජනතාව බහුලව වෙසෙන ස්ථානවලින් හැකිතාක් ඉවත්ව සිටින ලෙසද දැනුම්දී තිබෙනවා.

අත්‍යවශ්‍ය කරුණු සදහා පමණක් බැහැරට යාම වැදගත් බවයි තානාපති කාර්යාලය සවුදි අරාබියේ වෙසෙන ශ‍්‍රි ලාංකිකයන්ට උපදෙස් දෙමින් පෙන්වා දෙන්නේ.