ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගිනි දුමාරය ලෝකය වටේ කැරකෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත වල ඇතිවී ඇති ලැව් ගිනි වල දුමාරය ලෝකය වටේ ගොස් ඉදිරි දින කිහිපයේදී නැවත වරක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉහළ අහසට පැමිණෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කරයි.

National Aeronautics and Space Administration හෙවත් NASA ආයතනය තම නවතම දත්ත හරහා මේ බව පවසා තිබේ.

NASA Goddard@NASAGoddard

🛰️

A fleet of NASA satellites working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://go.nasa.gov/2NavsuY 

20602:02 – 10 Jan 2020Twitter Ads information and privacy134 people are talking about this

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගිනි දුමාරය ලෝකය වටේ කැරකෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගිනි දුමාරය වායු ගෝලයේ ගමන් කරන ආකාරය පිළිබඳ NASA ආයතනය විසින් අධ්‍යනය කරමින් පසුවන බවත් එය මේ වන විට කිලෝ මීටර් 15 කට අධික ප්‍රමාණයක් වායුගෝලය තුළට ගමන් කර ඇති බවත් ඔවුන් හඳුනාගෙන තිබේ.

2020 ජනවාරි 08 වන දින වන විට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගිනි දුමාරය පෘථිවියේ අඩක් පමණ ගමන් කර ඇති බවද NASA ආයතනය පවසයි.

එහිදී මෙම ලැව් ගිනි දුමාරය දකුණු ඇමෙරිකාවද පසුකර ඇති අතර දකුණු ඇමෙරිකානු අහස මෙම දුමාරය නිසා විවිධ වර්ණ ගත් බවත් සඳහන්.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගිනි දුමාරය ලෝකය වටේ අවම වශයෙන් එක් වටයක් හෝ ගමන් කරන බවත් ඉන් අනතුරුව නැවතත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉහළ අහසට පැමිණෙන බවත් NASA ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.