කූඨ ලේඛන සකසා දේපල වංචා කරන්නන් ගැන පොලිසිය තොරතුරු ඉල්ලයි

ව්‍යාජ නිල ලේඛන හා මුද්‍රා භාවිතා කරමින් ප්‍රදේශ රැසක දේපල වංචා කිරීමට සම්බන්ධ අපරාධකරුවකු පාදුක්ක ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කළේ මෙම සැකකරු එවන් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක සාමාජිකයකු බවයි. ඔබත් එවන් වංචාවකට හසුව ඇත්නම් ඒ පිළිබද තොරතුරු 011-2434504 දරන දුරකථන අංකය හරහා පොලිසිය වෙත ලබාදෙන ලෙසයි පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය ඉල්ලීමක් කළේ.