ලොව මිටිම මිනිසා මිය යයි

ලොව කුඩාම මිනිසා වූ නේපාලයේ මහේෂ් තාපා මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ 27 වන වියේ පසුවද්දීයි.
ඔහු උසින් සෙන්ටිමීටර 67ක් වූ අතර ලොව කුඩාම මිනිසාට හිමි වාර්තාව ඔහු සතුවූයේ 2010 වසරේදීයි.
එහෙත් ඊටත් වඩා කුඩා පුද්ගලයකු පසුව හමුවීම හේතුවෙන් ඔහුට කෙටි කළකට එම වාර්තාව අහිමි වුණා.
එහෙත් එම පුද්ගලයා 2015 වසරේදී මියයාම සමග ලොව මිටිම මිනිසා වීමට යළිත් මහේෂ් තාපාට අවස්ථාව හිමිවීම විශේෂත්වයක්.