ලොවම කැලඹූ වෛරසයෙන් බේරෙන්නේ මෙහෙමයි

ලොව කැලඹු මාරක වූහාන් කොරෝනා වෛරසය රටවල් ගණනාවක් දක්වා ව්‍යාප්තවී තිබෙනවා.
චීනයෙන් ආරම්භවූ මෙම මාරක වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවන ආකාරය පිළිබද සම්පූර්ණ තොරතුරු මෙතනින්.