පොලිසියේ තවත් 19කට ස්ථාන මාරු

පොලීසියේ 19 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබෙනවා.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි සේවා අවශ්‍යතාව මත ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය ප‍්‍රකාශ කළේ. නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දෙදෙනෙකු ඊට ඇතුලත්.

ජේ්‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් දස දෙනෙකුට ද ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනය කළේ.

මාරුවීම් ලැබූ සෙසු පිරිස පොලිස් අධිකාරී තනතුරේ සේවය කරන්නන්.