72 වන නිදහස් සමරු ජාතික උළෙලේ සජීවි විකාශය

72 වන නිදහස් සමරු ජාතික උළෙලේ සජීවි විකාශය

72 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම | 72 Independence Day

72 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම 🇱🇰🇱🇰 72 Independence Day of Sri Lanka.72 வது தேசிய சுதந்திர தின கொண்டாட்டம்.#NationalDay #SriLanka #Rupavahini

Posted by ජාතික රූපවාහිනිය – Sri Lanka Rupavahini (TV) Corporation on Monday, February 3, 2020
3271

ආසාදිතයන්

3016

සුවය ලැබූ

242

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :
en_USEnglish
en_USEnglish