නොදන්වා විදුලිය කැපීම ගැන ඇමති කරුණු විමසයි

පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව පැය දෙකහමාරක් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක විදුලිය විසන්ධි කිරීම සම්බන්ධයෙන් විෂය භාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් වාර්තාවක් කැඳවා තිබෙනවා.

පෙරේදා දිනයේ මෙම විදුලිය විසන්ධි කිරීම වාර්තාවී තිබුණා.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පැවසුවේ, කෙරවලපිටිය විදුලි බලාගාරයේ ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන නොමැති වීම හමුවේ ඇති වූ හදිසි තත්ත්වය මත එළෙස විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදු වූ බවයි.

විදුලි විසන්ධි කිරීමක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යය වුව ද පෙරේදා දිනයේදී එම ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කර නොමැති බවයි වාර්තාවන්නේ.

අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ, කිසිදු අවස්ථාවක විදුලි කප්පාදුවක් නොකරන බවයි.