කොරියාවේ සේවය කරන ලාංකිකයන්ට කොරෝනා ගැන අවවාදයක්


මේ දිනවල ලෝකයේම කතාබහට ලක්වෙන නව කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් කොරියානු ලක් තානාපති කාර්යාලයෙන් එරට සේවය කරන සියළුම ලාංකිකයින්ට වැදගත් වෙන නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එම සම්පුර්ණ නිවේදනය පහතින් දක්වා ඇත.

ඔබත් කොරියාවේ සේවය කරන අයෙක් නම් මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න.