ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට දුන් පොදු සමා කාලය අදින් අවසන්

නියමිත ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව සේවය හැරගොස් සිටින හමුදා සාමාජිකයන්ට යළි සේවයට එක්වීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත ලබාදුන් පොදු සමාකාලය අදින් අවසන්වීමට නියමිතයි.

ගෙවුණු දින 6 තුළ නිලධාරීන් ඇතුළු 6,272 දෙදෙනෙකු යළි සේවයට වාර්තා කර ඇතැයි, ආරක්ෂක අංශ පවසයි. 72 වැනි ජාතික දිනයට සමගාමීව ජනාධිපතිවරයාගේ නියමය පරිදි මෙම පොදු සමාකාලය ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණ.