මෝදි , රාහුල් දණ ගස්වා කෙජ්රිවාල් දිල්ලිය ජය ගනියි

ඉන්දියාවේ අගනුවර දිල්ලි ව්‍යවස්ථාදායක සභා මැතිවරණයේ ජය තහවුරු කර ගැනීමට අර්වින්ද් කේජ්රිවාල්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ආම් ආද්මි පක්ෂය සමත්ව තිබෙනවා.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, ආම් ආද්මී පක්ෂය දිල්ලි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ආසන 70 න් 62 ක විශිෂ්ට ජයක් හිමි කර ගෙන ඇති බවයි.මීට පෙර මැතිවරණවලට වඩා ආසන කිහිපයක් වර්ධනය කර ගැනීමටයි ආම් අද්මී පක්ෂය සමත්ව සිටින්නේ.

පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය ආසන 8 ක් පමණක් දිනාගෙන ඇති අතර මීට පෙර හිමිව තිබූ ආසන ගණනාවක් එම පක්ෂයට මෙවර අහිමිවී තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කොංග්‍රසය කිසිදු ආසනයක් දිනාගෙන නැහැ.

මේ හේතුවෙන් මත විමසුම් පෙන්වා දෙන්නේ, අර්වින්ද් කේජ්රිවාල්ගේ නායකත්වයෙන් යුත්, ආම් ආද්මී පක්ෂය 2015 වසරට සමාන ලෙස මෙවර මැතිවරණයෙන් ද විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමිකරගනු ඇති බවයි.