කොරෝනා පැතිරෙන නැවේ තත්ත්වය අවදානම්

කොරෝනා වෛරසය පැතිරෙමින් පවතින ඩයමන්ඩ් ප්‍රින්සස් නෞකාවේ ආසාදියතයන් 175 දෙනකු හදුනාගෙන තිබෙනවා. මේ ඊයේ දිනය වන විට එහි නවතම තත්ත්වයයි.

166

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

27

සුවය ලැබූ

134

දැනට රෝගීන්

5

ලංකාවේ මරණ