වැඩිම දුරකින් ගවේෂණය කළ අභ්‍යාවකාශ වස්තුව හෙළිකරයි

පෘථවියට වැඩිම දුරකින් ගවේෂණය කළ අභ්‍යාවකාශ වස්තුව පිළිබද නාසා ආයතනය නවතම අනාවරණයක් සිදුකර තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබදයි.

176

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

33

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

5

ලංකාවේ මරණ