ලෝකයේ ජීවත්වූ දැවැන්තම කැස්බෑවා සොයාගනී

මෙතෙක් ලෝකයේ වාසය කළ දැවැන්තම කැස්බෑවාට අයත් සිරුරු කොටස් සොයාගැනීමට විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ කොලොම්බියාවේදී සිදුකළ ගවේෂණයකදීයි.

176

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

33

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

5

ලංකාවේ මරණ