කොළඹට අගෝස්තුවේ කෘතිම වෙරළ තීරයක්

ලබන අගෝස්තු මාසයේ සිට කොළඹ නගරයට කෘතිම වෙරළ තීරයක් හිමිවනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

189

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

44

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

7

ලංකාවේ මරණ

බෙදා හරින්න :