ඇඳිරි නීතිය මැද හදිසි අවස්ථා දැනුම් දෙන්න දුරකථන අංක 2ක්

ඇඳිරි නීතිය පැවැත්වෙන කාලය තුල හදිසි රෝගී තත්ත්වයන් , ජල විදුලි බල සැපයීමේ බිද වැටීම් හා ඖෂධ අවශ්‍යතාවයන් මතුවුවහොත් පහත දුරකථන අංක වෙත එම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නැයි පොලිසිය දැනුම් දෙනවා. මේ එම නිවේදනයයි.

189

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

44

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

7

ලංකාවේ මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.