ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඔබේ නිවාස ණය වාරිකය ගෙවීම කල් දමාගන්නේ මෙහෙමයි

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකටම බරපතල ආර්ථික ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ.

කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමේ අරමුණින් ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය ගෙන ඇති නව ක්‍රියා මාර්ග නිසා බොහෝ ක්ෂේත්‍ර වල ව්‍යාපාර සහ රැකියා ස්ථාන වසා දැමීමට සිදුව ඇත.

මේ හේතුවෙන් බොහොමයක් පිරිසකගේ ආදායම් මාර්ග අහිමිවී ඇති අතර ඔවුන්ගේ නිවාස ණය, නිවාස කුලිය, මාසික බිල්පත් වැනි වියදම් ගෙවා දැමීමටද අපහසු තත්ත්වයකට මුහුණ පා සිටියි.

මේ අතර තම නිවාස ණය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන බැංකු හතර පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය.

ABC පුවත් සේවය වාර්තා කරන පරිදි එම එක් එක් බැංකුව මේ කාලයේදී ඔබ වෙත ලබා දෙන නිවාස ණය සහනය පහත පරිදි වේ.

Commonwealth බැංකුව

ඔබගේ නිවාස ණය වාරික ගෙවීම මාස 6 ක් දක්වා කල් දැමීමට අවසරය ලැබේ.

පොලිය සහ ඒ හා බැඳුනු වියදම ඔබගේ ණය ශේෂයට එකතු කරනු ලැබේ.

සහන කාල සීමාව අවසන් වූ පසු ණය ශේෂය නැවත ගණනය කරනු ලැබේ.

ඔබේ ණය කාලය දික් කෙරෙන අතර ඔබේ ණය කල් දැමීමට පෙර තිබූ නැවත ගෙවීමේ මුදල් ප්‍රමාණය (repayments) එලෙසම පවතී.

Westpac බැංකුව

ඔබගේ නිවාස ණය වාරික ගෙවීම මාස 3 ක් දක්වා කල් දැමීමට අවසරය ලැබේ.

අධීක්ෂණයකින් පසුව මෙම කාලය දිගු කිරීම හිමිවන අතර කොරෝනා වයිරසය නිසා රැකියා හෝ ආදායම් අහිමිවූවන්ට මෙම සහනය ලැබේ.

කල් දමන කාලයේ පොලිය  ඔබගේ ණය ශේෂයට එකතු කරනු ලබන අතර එනිසා  ඔබගේ ණය ශේෂය වැඩිවනු ඇත.

National Australia Bank (NAB)

ඔබගේ නිවාස ණය වාරික ගෙවීම මාස 6 ක් දක්වා කල් දැමීමට අවසරය ලැබේ.

නමුත් මාස තුනක් ගතවූ තැන බැංකුව විසින් මෙය නැවත අධීක්ෂනය කරයි.

කොරෝනා වයිරසය නිසා රැකියා හෝ ආදායම් අහිමිවූ නිවාස ණයක් සහිත පුද්ගලයින්ට පමණක් මෙම සහනය ලැබේ.

මෙය owner-occupiers, නිවාස ආයෝජකයින්ට, හෝ ප්‍රාග්ධන සහ පොලී හෝ පොලී පමණක් වන නැවත ගෙවීම් සඳහා වලංගුවේ.

ඔබට redraw පහසුකම ලබාගැනීමට නිවාස ණය වාරිකය ගෙවීම අත්හිටුවා ඇති කාලය තුළ වුවද හැකිය.

ANZ බැංකුව

ඔබගේ නිවාස ණය වාරික ගෙවීම මාස 6 ක් දක්වා කල් දැමීමට අවසරය ලැබේ.

කල් දමන කාලයේ පොලිය  ඔබගේ ණය ශේෂයට එකතු කරනු ලබයි.

මාස තුනක් ගතවූ තැන බැංකුව විසින් මෙය නැවත අධීක්ෂනය කරයි.

මෙම සහනය ලබාගැනීමට සාක්ෂි පෙන්විය යුතුද?

කොරෝනා වයිරසය නිසා රැකියා හෝ ආදායම් අහිමිවූ නිවාස ණයක් සහිත පුද්ගලයින්ට පමණක් මෙම සහනය ලැබෙන බව ඇතැම් බැංකු විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔබේ නිවාස ණය ලබා දුන් බැංකුව අනුව මෙය වෙනස් වේ.

Commonwealth බැංකුව : නිවාස ණය වාරික ගෙවීම කල් දැමීම සඳහා කිසිදු සාක්ෂියක් අවශ්‍ය නොවෙයි. නමුත් කොරෝනා වයිරසය නිසා රැකියා හෝ ආදායම් අහිමිවූ බවට ඇතැම් විට ඔබට ඔප්පු කිරීමට සිදුවේ.

Westpac බැංකුව : නිවාස ණය වාරික ගෙවීම කල් දැමීම සඳහා වන ඉල්ලීම් එකින් එක වෙන වෙනම අධීක්ෂණය කරයි.

ANZ බැංකුව : ඔබ ඔබේ නිවාස ණය වාරිකය ගෙවීම මේ දක්වා නිසි කලට සිදුකර ඇත්නම් ඔබට මෙම සහනය බොහෝ දුරට ලැබෙනු ඇත.

NAB : නිවාස ණය වාරික ගෙවීම කල් දැමීම සඳහා කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවෙයි. ඒ සඳහා අදාළ පාරිභෝගිකයා ඉල්ලුම් කළ යුතුය.

176

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

33

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

5

ලංකාවේ මරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published.