සුපිරි වෙළඳසැල් හා පුද්ගලික ඔසුසැල් වසා තැබීමට නියෝග

රජයේ ඔසුසැල් හැර සියලු ඖෂධසැල්, සුපිරිවෙළදසැල් හා අනෙකුත් සියලු වෙළදසැල් වසා දැමිය යුතු බව පොලිසිය නිවේදනය කරනවා.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.

1797

ආසාදිතයන්

839

සුවය ලැබූ

947

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.