2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත 2018 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට තීරණය වූ අවම ලකුණු සීමාවන් ප්‍රකාශයට ප්‍රකාශයට පත් කර තිඛෙනවා. මේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් සදහා වන එම කඩ ඉම් ලකුණු සීමාවයි.
කඩඉම් ලකුණු සිංහල මාධ්_යය -

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

90

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.