05 ශිෂ්‍යත්වය පාසල් කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වේ

2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත 2018 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට තීරණය වූ අවම ලකුණු සීමාවන් ප්‍රකාශයට ප්‍රකාශයට පත් කර තිඛෙනවා. මේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් සදහා වන එම කඩ ඉම් ලකුණු සීමාවයි.
කඩඉම් ලකුණු සිංහල මාධ්_යය -

3271

ආසාදිතයන්

3016

සුවය ලැබූ

242

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish
en_USEnglish