ජනතාවට දුක්ගැනවිලි කියන්න දුරකථන අංක කිහිපයක්

මතුව ඇති තත්ත්වය තුල මහජනතාවට සිය දුක්ගැනවිලි දැනුම්දීම සදහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය දුරකථන අංක කිහිපයක් හදුන්වා දී තිබෙනවා.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.

Image may contain: text

1797

ආසාදිතයන්

839

සුවය ලැබූ

947

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.