ලීසිං වාරික එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම වැලැක්වීමේ සූදානමක්

ByLankaAnews

Feb 10, 2021

ණය වාරික සහ ලීසිං වාරික සියල්ල එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බලන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මහ බැංකුවට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන් බරපතල මට්ටමෙන් පීඩාවට ලක්වීම සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *