අඩුවෙන්ම ඉර පායන ලංකාවේ සැඟවුණු ගම්මානය

Sri Lanka

අඩුවෙන්ම ඉර පායන ලංකාවේ සැඟවුණු ගම්මානය


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83552

ආසාදිතයන්

79422

සුවය ලැබූ

3654

ප්‍රතිකාර ලබන

476

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *