මීදුම මැද සැඟවෙන ලංකාවේ උසම ගම්මානය

Sri Lanka

මීදුම මැද නිරන්තරයෙන්ම සැඟවෙන ලංකාවේ උසම ගම්මානය ශාන්තිපුරය නරඹමු.


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83552

ආසාදිතයන්

79422

සුවය ලැබූ

3654

ප්‍රතිකාර ලබන

476

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *