ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම ආසාදිතයන් ජා ඇළින් (76) . කොළඹ ආසාදිතයන් (298) යි

Sri Lanka

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ගණන 298 ක්.
කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන් 41 ක් , මට්ටක්කුලියෙන් 32 ක්,වැල්ලම්පිටියෙන් 15 ක්, ගොතටුවෙන් 11ක් , බොරැල්ල,අවිස්සාවේල්ල,හා හෝමාගමින් 10 බැගින් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 9ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 255 යි.
ජැ ඇළින් 76 ක් හා ගම්පහින් 23ක්ද ඊට ඇතුලත්.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 81 ක්, කුරුණෑගලින් ආසාදිතයන් 72 ක්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 71 ක් බැගින් වාර්තා වුණා.
රත්නපුරයේ ආසාදිතයන් ගණන 32 ක්.


මූලාශ්‍ර සහිත හොඳම තොරතුරු දැනගන්න. ලංකා ඒ නිවුස් සමඟ එක්වන්න.

Lanka A News

83094

ආසාදිතයන්

78947

සුවය ලැබූ

3683

ප්‍රතිකාර ලබන

471

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *