ආන්දෝලනයට ලක්වූ පණු කරඳ ගස් රට පුරා / අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

ByLankaAnews

Feb 11, 2021

ගම්පහ දාරළුවෙන් හදුනාගෙන තිබූ ලංකාවට ආවේණික  (Crudia Zeylanica) පණු කරඳ ශාකය සම්බන්ධයෙන් වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ ගම්පහ මෙන්ම රට පුරා මෙම ශාක තවත් පවතින බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.
එම ශාක පිරිබද තොරතුරු ලබා දෙන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද මෙම නිවේදනයේ දක්වා තිබෙනවා.

නිවේදනය

පණු කරඳ (Crudia Zeylanica) අනතුරට පත්ව ඇති (Critically endangered) ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් ඇති (endemic), රනිල කුලයට අයත් ශාකයකි.

පණු කරඳ’ විනාශ වී ඇතැයි සිතා සිටි ශාකයකි. නමුත් මේ වන විට පණු කරඳ ශාක කිහිපයක් ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන් නැවත සොයා ගෙන ඇත. එහෙත් මෙම පණු කරඳ ශාක ලංකාවේ විවිධ පෙදෙස් වල ඇති බැව් ආරංචි වෙමින් පවතී.

ඔබ සිටින ප්‍රදේශයක හෝ ඔබ දන්නා ප්‍රදේශයක මෙම ශාකයක් හෝ ශාක කිහිපයක් ඇත්නම් වහාම පහත ලිපිනයට හෝ දුරකථන අංකයට දැනුම් දීමෙන් ගස සංරක්ෂණය කිරීමට දායක වන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ගස් හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ සමඟ ඇති පිංතූර බලන ලෙසද කාරුණිකව දන්වමි.

එම්.කේ.බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර

ලේකම්

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය

දුරකථන අංකය – 0113671490

ෆැක්ස් – 0112879051

. මේල්info@msdw.gov.lk

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *