දිනය තුල ආසාදිතයන් 22යි / මුළු ආසාදිතයන් ගණන 957 යි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 8 දෙනකු හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව දිනය තුල මේ දක්වා වාර්තා වූ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 22ක්.

ලංකාවෙන් මේ දක්වා හමුව ඇති මුළු ආසාදිතයන් ගණන 957 ක් බවට පත්වනවා.
එම ආසාදිතයන්ගෙන් 520 දෙනකුම පූර්ණ සුවය ලබා තිබීමද විශේෂත්වයක්.

 

7521

ආසාදිතයන්

3714

සුවය ලැබූ

3792

දැනට රෝගීන්

15

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.