කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 1023 ක් / දිනය තුල ආසාදිතයන් 31 යි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 1023 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව ගතවූ දිනය තුල වාර්තාවන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 31ක්.

8413

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4464

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.