දිනය තුල එක් ආසාදිතයෙක් / මුළු ගණන 1028 යි.

ගතවූ දිනය තුල ශ්‍රී ලංකාවෙන් එක් කොරෝනා ආසාදිතයෙක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව නව ආසාදිතයන් ගණන දැක්වෙන්නේ 1028ක් ලෙසයි.
සුවය ලැබූ ආසාදිතයන් ගණන 584ක්.

2076

ආසාදිතයන්

1903

සුවය ලැබූ

162

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.