හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමැති නිමල් ලංසා මහතා අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එක්වුණා.
මන්ත්‍රීවරයා සිය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළේ මීගමුවේදී පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදීයි. ඔහු පසුගියදා රජයෙන් ඉවත්වූ අතර ඊට හේතුව පසුව සඳහන් කරන බවයි ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.