උදාවන 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කවර ආකාරයකින් බලපානු ඇත්ද ? නව වසරේ ඔබේ ලග්නයට අදාළ පලාඵල දැනගන්න පහතින්.

වශ්‍ය ලග්නයට අදාළ රූපය සේව් කර ගැනීම තුලින් අකුරු විශාල කර නැරඹිය හැකිය.

 

22988

ආසාදිතයන්

16656

සුවය ලැබූ

6225

දැනට රෝගීන්

109

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.