මැතිවරණ පැමිණිලි ඊ මේල් මගින් කියන්න- ඊ මේල් ලිපින මෙන්න

පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයන්හි දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයන් වෙත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින හරහා ඍජුවම යොමු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිඛෙනවා.
ඒ අනුව මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විද්‍යුත් ලිපිනය වන main.complaint.center@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා යොමු කළ හැකි අතර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කයන්හි දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයන් වෙත පහත විද්‍යුත් ලිපින ඔස්සේ පැමිණිලි යොමු කළ හැකියි.

9791

ආසාදිතයන්

4142

සුවය ලැබූ

5630

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.