අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 936 ක්

ByLankaAnews

Feb 12, 2021

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 936 ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *