අපේක්ෂකයන්ට ජන්දය ඉල්ලා ගෙයින්ගෙයට යාම තහනම්

මහ මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ට හෝ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ජන්දය අපේක්ෂා කරමින් ගෙන් ගෙට යාම තහනම් කර තිබෙනවා.

Image

Image

8413

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4464

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.